1979: Synops til en dokumentarfilm fra Skanderborg i slut-halvfjerdserne...

/media/5882/ansoegningc.jpg

Scene 1
Medvirkende: Jens Peter (JP), Jan & Arne
Location: Dagligstuen i skovfogedens hus,
lige ved udkanten af Dyrehaven
Tid: sådan ca. 1977

I stuen ligger JP & Jan og flyder - skulle man tro. I virkeligheden er de i gang med et større eksperiment - de forsøger nemlig at lave tankeoverføring. Jan forsøger af al magt at sende billedet af det spillekort han sidder med over i JPs hjerne. Midt i al dette træder skovfogeden Arne (Jan´s far) ind i stuen. Han er lige vendt tilbage fra en vandretur i skoven, hvor han endnu engang har ærget sig over at se den gamle friluftsscene stå ubenyttet hen. Han ved jo ikke at han træder ind midt i et spændende eksperiment - så ved synet af de umiddelbart noget uvirksomme teenagere, får han endnu engang lyst til at sætte noget fut i dem:

Arne: var det ikke noget for jer to at lave teater inde på friluftsscenen?

Kommer der et svar, er det næppe hørligt - og da slet ikke positivt og begejstret. Kan han da ikke se at de to tankelæsere har travlt med deres videnskabelige arbejde..?

Scene 2
Medv. publikum til en "sid-eller-lig-ned" koncert
(band kunne være Taurus eller Coma)
Location: Roklubbens klubhus ved Skanderborg søen.
Tid: vinteraften i slut-halvfjerdserne

De ansvarlige for koncerten er fint tilpasse med arrangementet. De er en flok hippier, har alle sammen islandsk sweater på og ryger pibe, eventuelt med lidt hash i. JP, Jan og deres venner er kommet kørende på deres udborede knallerter - og prøver at falde ind i hippie-stemningen, men gør det kun på skrømt… De kunne måske egentlig godt tænke sig at musikken var knapt så symfonisk og flippet - og kommer med et par forslag til andre navne. Deres forslag vækker dog ikke den store genklang. Klip til udenfor roklubben. Pontonbroerne er hevet op for vinteren - og imellem tønderne kan man krybe ind og være lidt i fred med sin partner, hvis man altså skulle have fundet sådan en...

Scene 3
Medv. JP, Jan og diverse statister
Location: værtshuset Marius Øltapper, på hovedgaden i Skanderborg
Tid: adskillige gange i løbet af ´78 og ´79

JP og Jan er blevet tændte på ideen om at lave en musikfestival i Dyrehaven - og ved enhver tænkelig lejlighed afprøver de ideen på Øltapperens øvrige gæster. "Jo, det lyder da meget godt…" lyder svaret som oftest - men med en åbenlys undertone af "god fornøjelse - det bliver sgu da aldrig til noget…"

Scene 4
Medv. Jan, Michael, Ory, Fjong, JP og Philbert
Location: Baderummet på Handelsskolen
Tid: vinteren ´79

I baderummet øver bandet Jørgens Kulskovl, bestående af vennerne JP, Jan og Michael og med JPs lillebror, Philbert, på trommer. Band er måske så meget sagt. Ingen af musikerne er specielt gode og trommeslageren har ikke trommeskind på sin tam, men må nøjes med et vaskeskind købt på tanken. Jørgens Kulskovl spiller djævelsk højt og det lyder af helvede til - kan man tydeligt se på Fjong og Ory, da de træder ind i rummet. De er kommet for at møde de andre og for at snakke nærmere om den her festival nogen har fortalt dem om. Både Ory og Fjong har også deres egne bands - og finder det er en mægtig ide at lave en musikfestival, ikke mindst fordi det giver gode muligheder for at egnens amatørbands (inklusive deres egne) kan komme ud at spille. Og skulle et sådant arrangement give overskud - ville det jo være en kanonidé at bruge pengene på øvelokaler eller måske ligefrem på at starte det lokale spillested, de alle sammen går og drømmer om.

/media/5884/ansoegning-bc.jpg

Scene 5:
Medv. JP & Jan
Location: hjemme hos JP
Tid: marts ´80

P og Jan kigger veltilfredse på den ansøgning de lige har skrevet til kommunen om at få lov til at lave en festival i dyrehaven og om økonomisk støtte til samme. De er jo primært de to - men for at få det til at se ud af noget, skriver de også JPs mor, hans lillebror og flere andre familiemedlemmer på som afsendere og tilføjer så, at de skam også skriver på vegne af "og mange flere". Klip til Dyrehaven. Der er totalt tomt foran Friluftsscenen. Ukrudt skyder op mellem de forfaldne bænke og i stensætningen - og det ligner ikke lige stedet for en rockfestival. Klip til JPs lejlighed igen - hvor han og Jan åbner et brev fra kommunen. Det er et afslag på økonomisk støtte til deres festival - men da der jo ikke står noget om at de ikke må afholde festivalen, tager de to optimister det som et tilsagn om at de kan låne Dyrehaven til deres forehavende.

Scene 6:
Medv. Fjong, Ory, Michael, Jan & JP
Location: stambordet på Marius Øltapper
Tid: april ´80

Aftenen er kommet for det store fællesmøde, hvor talrige frivillige vil møde op og give deres støtte og tilsagn til at arbejde med på Skanderborg Musikfestival 1980. Der er inviteret hundredevis af mennesker - alle de har fortalt om ideen er velkomne, for nu skal der dæleme laves festival. Der kommer kun fem til fællesmødet. De samme fem der nogle måneder tidligere gav håndslag på ideen i handelsskolens baderum. Nå, så må de jo selv lave den festival. Kun én af de fem har sat sine ben på en sådan musikfestival - men, hvor svært kan det være… De bliver enige om at få stiftet en forening og få lavet vedtægter og bestyrelse - og så er det ellers bare med at få skaffet nogle bands der vil spille gratis. På forhånd er der jo allerede orkesteret Kurt, hvori både Ory, Michael og Fjong spiller.

Fælles for disse fem, der senere også vil udgøre den første bestyrelse i Skanderborg Festival-klub, er at de alle er født omkring 1958 - og populært sagt er for unge til at være hippier og for gamle til at være punkere. Det har anbragt dem i et lille tomrum i byens kulturliv - for allerhelst ville de tage deres udborede knallerter og køre til koncerter med bands som Thin Lizzy, Ten Years After og Deep Purple, der dog ikke hører til de potentielle optrædende i roklubben og hvor der ellers lejlighedsvist er levende musik i Skanderborg. Endnu… Men så må man jo gøre det selv. Og netop denne aften starter historien for alvor. Historien om de 5 stiftere af den festivalklub, der 25 år efter forlængst har passeret de 10.000 medlemmer - og som det i løbet af de kommende år, stort set vil lykkes at få præsenteret alle de navne de dengang måtte nøjes med at spille højt på drengeværelserne, som oftest resulterende i vrede fædre der hamrede løs på værelsesdøren eller væggen, samtidig med at de råbte: SÅ SKRU DOG NED FOR DEN LARM!!!!!!!!!.

Scene 7:
Medv. JP
Location: Møbelkælderen i Ikast, Brugtkælderen
Tid: maj ´80

JP er godt nok i lære som møbelekspedient i Ikast - men bruger det meste af sin tid på at ringe rundt til alle de bands han har hørt om, som måske kunne tænke sig at spille på deres kommende festival i Skanderborg. Det er sådan set ligegyldigt hvad og hvordan de spiller - bare de vil spille gratis. I et radioprogram har han hørt Peter A.G. fra Gnags fortælle om hvor vigtig musikken er for menneskets velbefindende - og en af de første han ringer til er netop Peter A.G., forsanger i et af tidens mest populære danske orkestre. Peter A.G. siger dog klart nej tak til at spille gratis i en skov - kan sandsynligvis høre, at den unge mand han har i røret nok er meget entusiastisk, men ikke har meget begreb om hvordan man stabler en festival på benene. A.G. er dog flink til give gode råd og også bud på orkestre, der måske kunne tænkes at spille. Da JP lægger på, er det med et absolut positivt indtryk af mulighederne for at få festivalen til at køre.

 

/media/5885/afslagc.jpg

Scene 8
Medv. JP, hans mor, hans lillebror Philbert og en englænder der vistnok er musiker
Location: spisestuen hos JPs forældre
Tid: sandsynligvis maj ´80

JP har hyret Spam Band til festivalen. Bandet ledes af en syret englænder, der for en periode har slået sig ned i Skanderborg. JP kan godt li´ ideen om et udenlandsk indslag på festivalen - og inviterer englænderen med hjem til sin mors kødgryder. I løbet af aftenen bliver JP dog en anelse bekymret, da noget tyder på at englænderen faktisk slet ikke har et band. Mistanken forstærkes yderligere, da englænderen i løbet af aftenen hyrer JPs lillebror, Philbert (11 år gammel), som trommeslager i sit såkaldte Spam Band.

Scene 9
Medvirkende: Fjong, Michael, Ory, Jan og JP
Location: JPs lejlighed i Vestergade
Tid: 1. juni 1980

"…efter evne at yde støtte til ikke profitable, kulturelle arr.” Uddrag af formålsbeskrivelsen for Skanderborg Festivalklub, der formelt stiftes denne aften. Det er nok værd at fejre - og et par bestyrelsesmedlemmer henter en kasse øl hos Kaffe Sonja.

 

Scene 10
Medv. JP, Jan, Fjong, Michael & Ory
Location: JPs lejlighed i Vestergade
Tid: en fredag i juni 1980

Vi zoomer langsomt ind i lejligheden.

I fyrkælderen er Jørgens Kulskovl ved at afslutte deres øver - og de står og snakker lidt ved siden af fyret, hvorpå der ligger nogle røde fluesvampe til tørring. Videre ind til bordet i stuen, hvor Steen Laris´ populære bog, "Forbyd hallucinogener – forbyd naturen at gro", ligger opslået på kapitlet om hvad man kan foretage sig med netop en Rød Fluesvamp. Det er fredag aften. Bestyrelsen mødes nemlig altid fredag aften, så man kan komme videre i byen bagefter. Dagsordenen for mødet er klar: har vi styr på det praktiske?, hvordan får vi publikum gjort opmærksom på festivalen og hvilke bands har givet tilsagn om at spille? Sidste punkt på dagsordenen er altid "Eventuelt" - under hvilket punkt der er tradition for at bestyrelsen vender esser om en kasse øl. (For dem der ikke kender denne ædle sportsgren: man tager et spil kort og deler et af gangen ud til de tilstedeværende. Den der får et es har "vundet" - og skal bunde en flaske øl inden man spiller videre). Det faste slutpunkt sikrer en hurtig og rask afvikling af den øvrige dagsorden - så man kan nå frem til det egentlige: at få tømt den her kasse øl og komme ud i byen. De vendte esser resulterer som regel i, at et af bestyrelsesmedlemmerne ender i hækken udenfor huset, ude af stand til at gå med vennerne i byen. Men det er en biting. Stemningen er høj denne fredag - flere orkestre har sagt ja til at spille på festivalen, ikke mindst Århus-bandet Luna, der er et pænt stort navn på det tidspunkt og har lavet plade og alting. Og så har den lokale fotohandler og trykkeri-ejer, Søren Berthelsen, givet bestyrelsen tilsagn om at de kan komme over til ham og selv være med til at trykke programmer og plakater, for på den måde at spare på det i forvejen meget stramme budget. På dette tidspunkt er udgifterne til festivalen alt i alt vurderet til at nå op på ca. 5700 kr., der skal tjenes ind ved ølsalg på pladsen.

Scene 11
Medv.: Dr. Tøjner og JP
Location: Dr. Tøjners klinik
Tid: ukendt…

JP møder op hos Dr. Tøjner - der senere bliver kendt i det ganske danske Danmark som "TV-doktoren". JP har på det seneste oplevet visse problemer med balanceevnen og har derfor opsøgt sin læge for at finde ud af hvad der er galt. Lægen spørger til hvad han sådan går og foretager sig - og JP fortæller om eksperimenterne med naturens egne drugs, heriblandt den røde fluesvamp, som de har tørret og røget. Lægen finder tilfældet meget meget interessant og mener nok at grunden til den svigtende balanceevne kan findes her - og lover at undersøge det nærmere. Senere finder han ud af, at når Rød Fluesvamp bliver destilleret, kan der udvikle sig en nervegift. Det kan nok være sket i dette tilfælde, hvor pibesovsen er blevet så varm at den har destilleret sig til denne nervegift, der - om man så må sige - er gået i benene på JP. Med fast grund under fødderne igen, begynder JP herfra at indstille sine eksperimenter med naturlige drugs.

/media/5886/referatc.jpg

Scene 12
Medv. hele bestyrelsen og et antal statister
Location: Danserest. Capri, lige udenfor Dyrehaven
Tid: midt juni 1980

Der er krise i bestyrelsen. Jan er under hårdt pres fra de øvrige, da Luna har meddelt at de bestemt ikke stiller op uden honorar. Jan havde ellers fået tilsagn fra en af musikerne om at det var helt i orden - men da gruppens leder ser bandets navn på plakaten, får han hurtigt fortalt vores glade arrangører, at Luna bestemt ikke har tænkt sig at komme. Det ender med at bestyrelsen må opsøge chefen i Luna - og indvillige i at betale bandet 1500,- (som ingen andre må vide noget om - da slet ikke det lokale topband i Skanderborg, Thunderbirds, der ellers aldrig spiller gratis, men har accepteret fordi Luna også gjorde det). Måske er det ved den lejlighed at Luna-chefen, i en bisætning, spørger om der ellers er styr på det? Om de har et ordentligt PA og sådan? Jo, det kører på skinner det hele - svarer bestyrelsen kækt. Men da de er kommet udenfor igen, snakker de om hvad det her PA-væsen går ud på - og at det jo tilsyneladende er noget de skal skaffe. Det må de nok hellere checke lidt nærmere…

Scene 13
Medv. et par lydfolk, et par bestyrelsesmedlemmer og en masse koncertgæster
Location: ShuBiDua koncert i Århus
Tid: slutningen af juni 1980

Det kører mægtigt - om en uges tid løber Skanderborg Musikfestival 1980 af stablen. Der er hængt plakater op i byen og trykt programmer. Der har været problemer med at finde en øl-leverandør – men i sidste øjeblik springer den lokale Faxe-depotmand til og lover at skaffe et telt og en disk, så de små buttede Faxe-flasker kan blive solgt derfra og skaffe indtægter til festivalen. Der er skaffet byttepenge fra den lokale bank (bestyrelsen har fået lov at låne 1000 kr.) - hvor bankmanden, der også er med i en idrætsforening ude i Vrold, oven i købet har tilbudt at komme forbi med et telt, hvorfra hans forening så vil sælge pølser. Det er jo helt fint - og som afgift bliver man enige om at alle der er i arbejde på festivalen (sådan ca. 25 har lovet at hjælpe til) får en rød pølse for indsatsen. Et par medlemmer af bestyrelsen er til ShuBiDua koncert i Århus - og spørger bagefter lydmanden om de der højtalertårne ude i siden er det man kalder for PA-anlæg? Jo, den er god nok, det er deres PA-anlæg - og det kan de da godt komme til Skanderborg og stille op på festivalen.

Scene 14
Medv. hele bestyrelsen + hjælpere
Location: Dyrehaven, Skanderborg
Tid: fredag den 4. juli, aften

I morgen går det løs og hele holdet er i Dyrehaven for at gøre klart til arrangementet. Der er lejet presenninger til at hænge op over scenen - og købt nylonsnor til at holde sammen på de store presenninger. De bindes sammen til en stor trekant - og de to sider sættes fast i træerne, men hvor monterer man den tredje? Under påskud af lige at skulle hente noget, låner man Fjongs forældres Toyota Van. Nylonsnoren bindes fast til bilens kofanger - og så bakker man ellers Toyotaen, indtil presenningerne hænger flot udstrakt over den intermistiske scene. Håndbremsen trækkes og så er den lånte bil nødvendigvis parkeret dér indtil videre. (Fjongs forældre må man så lige tage sig af ved en anden lejlighed). Det oprindelige budget på 5700 kr. er skredet et par gange hen af vejen - nylonsnore er temmelig dyre, der er leje af presenningerne, strøm og så lige pengene til Luna osv. - men med godt vejr skal der nok ryge masser af Faxe Fad ned hos publikum og dermed penge i klubkassen. Og skulle den værste trussel - regnen - indfinde sig, er der for siger og skriver 690 danske Kroner tegnet en regnvejrsforsikring, oven i købet hos det legendariske engelske forsikringsselskab Lloyds London. Strømmen er trukket helt ovre fra vandrehjemmet - et helvedes mas, men der skulle være nok til at musikken kan spille. Der er til gengæld ikke strøm nok til lys - men det skulle der heller ikke være brug for, da arrangementet er planlagt til at slutte på slaget 20, imens det stadig er nogenlunde lyst. Der er også styr på arbejdsfordelingen under morgendagens arrangement. De optrædende amatørbands får ingen hyre - til gengæld har de så fået den hårde tjans med at tømme lokumsspandene. Til at opbevare den løbende omsætning har Michael, der er i lære på en maskinfabrik, svejset en pengekasse af 3 mm jern - malet med New Holland Mejetærsker-gul og så solid at ingen tyve vil ha en chance for at åbne den. Som yderligere sikring er der trukket en jernkæde omkring et træ og hertil er kassen så boltet fast. Man har lånt en skurvogn af kommunen - tænkt som hovedkvarter for bestyrelsen - og der er vist så meget styr på tingene som det er muligt at få. Scenen er sat - og mon ikke en enkelt sommerfugl eller to flyver rundt i bestyrelsesmedlemmernes maver, dér i løbet af natten op til den allerførste musikfestival i Skanderborg.

/media/5887/img_2924bestrettetc.jpg
Den første bestyrelse genforenet i 2003. Fra venstre: Ory, Jan, JP, Michael og Fjong.
Danmarks smukkeste friluftsscene

Når man en varm festivalaften står under bøgetræerne med en kold øl i hånden og vugger til musikken, er det svært at være uenig i, at Bøgescenen og pladsen foran er som skabt til fest. Og det er faktisk heller ikke helt forkert. For selv om vi kan takke den smukke skov for en stor del af oplevelsen, burde vi nok også sende en stille hilsen til de initiativrige folk, der for lidt mere end 90 år siden så mulighederne med pladsen mellem træerne.

Dengang var dyrskuerne en kærkommen lejlighed for folk og fæ til at mødes og komme hinanden ved og da det store jyske ungskue i 1928 blev placeret i Skanderborg i en syvårig periode, var der lagt op til fest i byen. Selve dyrskuet holdt til på en stor plads neden for Banegården, men for at finde en velegnet plads, hvor terrænforhold og akustik var ideelle til den medfølgende spas og underholdning, måtte man længere ud i skoven. Og dér lå den jo.

/media/5888/friluft_c.jpg
Friluftsscenen i Dyrehaven anno 1928. Foto: Skanderborg Egnsarkiv.

Foreningen af Jyske Landboforeninger tog initiativ til anlæggelse af en friluftsscene og fik en aftale med kommunen om at dele udgifterne. Kommunen betalte for rydning af teaterpladsen, herunder fældning af de nødvendige bøgetræer, samt al jordarbejdet. Foreningen skulle meget ambitiøst stå for opbygningen af de 4000 nummererede siddepladser, en orkestergrav til 60 musikere, samt et sceneareal af samme dimensioner som Det Kongelige Teaters. Hertil kom omklædningsrum til 100 personer og 10-12.000 ståpladser. Her var virkelig tale om et friluftsteater af format.

Friluftsteatret blev indviet d. 12. juli 1928 med tale af blandt andre undervisningsminister Byskov. Bagefter opførte Det Kongelige Teaters opera "Liden Kirsten" med den originale rollebesætning. Og premieren blev en bragende succes. Vejret var godt, det var en rigtig sommeraften og efter forestillingen bevægede folk sig fra friluftsteatret gennem den oplyste Dyrehave til pavillonen. Klokken 23 var der festfyrværkeri over søen. Alene denne første aften indbragte en spilleindtægt på ca. 40.000 kr. Og sådan forsatte det yderligere tre aftner med i alt omkring 20.000 tilskuere. De efterfølgende seks somre kom de kongelige skuespillere, operasangere og balletdansere på gæsteoptræden på friluftsteatret. Der var stor rift om billetterne, og billetsalget, som foregik i Adelgade 42, var meget bebyrdet, når folk fra hele landet ringede og blokerede de tre telefonledninger. Et år kom endda regentparret og overværede forestillingen. Allerede dengang blev det kendt som det smukkest beliggende friluftsteater i Danmark. Jo, vore oldeforældre var skam fremsynede folk med sans for markedsføring. Men i 1935 flyttede det jyske ungskue til Skive og det var slut med de storslåede teateroplevelser i skoven. Så blev der til gengæld plads til at Danmarks Afholdsforening i 1936 kunne holde sin årlige kongres i Skanderborg med taler og underholdning på friluftsscenen. Det er unægtelig aktiviteter i en helt anden retning, der foregår på og omkring scenen, her mere end et halvt århundrede senere...

/media/5889/1-majstorc.jpg
1. maj møde 1972. Foto: Skanderborg Egnsarkiv.

I forbindelse med det lokale dyrskue blev der stadig vist teater på scenen, nu med lokale amatørskuespillere, men det satte krigen en stopper for. Og Anden Verdenskrig markerede i det hele taget afslutningen på en epoke i skoven. Under besættelsen ødelagde den tyske værnemagt teatret og da man efter befrielsen istandsatte det, blev størrelsen kraftigt reduceret, både hvad scene og tilskuerpladser angår. De bænke vi kender i dag udgør omkring 1600 siddepladser. Siden har scenen dannet ramme om forskellige arrangementer, bl.a. 1. maj møder, og i 1980 kunne musikglade skanderborgensere så for første gang gå til rock under bøgen på Danmarks smukkeste friluftsscene.

(Research og tekst: Anne Marie Bye Marboe).